Individuální terapie s Kristýnou Brabcovou
Terapeutka metody RUS

RUS je zkratkou pro “rychlá’”, “účinná” a “šetrná”.

Touto metodou vyřešíme během jednoho sezení, které trvá maximálně 4 hodiny, problém, se kterým na terapii přijdete.
To, s čím se v životě potýkáme, co nás trápí a nebo jenom způsobuje nepříjemný pocit je jednoduše odraz myšlenek, přesvědčení, které jsme si vytvořili v dřívější fázi našeho života. Když tyto myšlenky zpracujeme, nemusíme jejich následky již dále žít.

Metodou řešíme jak problém ve vztazích (pracovních, osobních), tak finanční situace, problémy ve zdraví, ale i chování Vašich dětí, či zvířat. Cokoliv, s čím nejste spokojeni, se da změnit. Jestli se snažíte přibrat na váze, zhubnout, přestat kouřit a nebo máte pocit, že byste měli být šťastní, protože Vám vlastně nic nechybí, ale šťastní nejste, přijďte si to vyřešit. Často je za dlouhodobým snažením, které se zdá, že nikam nevede, právě třeba jedno přesvědčení, které jste si zakořenili jako děti, a které Vám teď brání dosáhnout požadovaného výsledku.

Jestli Vás teď napadá tisíc důvodů proč ne, věřte, že jsou to jen obranné programy, které se Vás snaží udržet v zajetých kolejích. Chování lidí ve Vašem okolí se možná nezmění, ale Vám již nebude vadit. A je velice pravděpodobné, že když si Vaší averzi vůči někomu vyřešíte, jeho iritující chování poleví.

S metodou mám již 3-letou zkušenost. Terapeutkou jsem se rozhodla stát po té, co jsem se díky ní zbavila nesčetných zdravotních problemů, strachu a přesvědčení o sobě, která mi na jednu stranu bránila věnovat se tomu, co mě baví a na druhou stranu “nutila” žít velice vyčerpávajícím způsobem. Jednoduše mi dala uvěřit, že být šťastný je normální.

Cena za 4 hodiny terapie: 150 EUR

Tel: 0032 475 353 971 (Také WhatsApp)
Email: kristynabrabcova@hotmail.com
Instagram: kristyna_brabec

Více informací:
https://www.facebook.com/KristynaBrabec/
https://metodarus.cz/cz

Video od autora metody, Karla Nejedlého
https://www.youtube.com/watch?v=b6MSGcJWn-Y

For English speaking:
https://metodarus.cz/en/kristyna-brabcova-5678/